Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza bezpečnostních vlastností v OS Android 

  Hanyáš, Martin
  Tato práce popisuje operační systém Android a jeho bezpečnostní aspekty. Dále se věnuje forenzní analýze tohoto operačního systému. Cílem práce je vytvořit forenzní aplikaci umožňující získat citlivá data a dále provést ...
 • Forenzní analýza disků a metadat pod OS Linux 

  Kocnová, Jitka
  Tato práce se věnuje forenzní analýze paměťových prvků a metadat. Její součástí je tvorba linuxové aplikace zaměřené na obnovení dat z paměťových médií se souborovým systémem EXT, UDF a ISO 9660; a také několik výukových ...
 • Forenzní analýza v operačních systémech Linux 

  Beneš, Martin
  Práce se zabývá rozborem možností forenzní analýzy při vyšetřování na operačních systémech Linux. Použitím distribuce BackTrack a obsažených nástrojů je provedeno forenzní vyšetřování na testovací instalaci operačního ...
 • Forenzní analýza v operačních systémech Windows 

  Manda, David
  Tato práce je zaměřena na digitální forenzní analýzu v operačním systému Windows. Cílem této práce je poskytnout náhled do technik a postupů forenzní analýzy. Jsou zde popsány dostupné nástroje používané při forenzní ...
 • Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku 

  Svatý, Zdeněk; Kocián, Karel; Lenková, Alžběta (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace ze sociálních sítí 

  Dudek, Jindřich
  Žijeme v moderním světě obklopeni informačními technologiemi, kde většina komunikace probíhá prostřednictvím internetu. Využívání sociálních sítí je téměř na denním pořádku, což znamená daleko menší míru osobní komunikace ...
 • Virtuální prostředí pro zajištění důkazního materiálu 

  Havlová, Miluše
  Tato práce pojednává o tématu elektronických důkazů. V rámci práce jsou popsány právní postupy zajišťování a analýzy elektronických důkazů. Dále je navrženo a popsáno virtuální prostředí a nástroje vhodné k bezpečnému ...