Now showing items 1-2 of 2

  • Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství 

    Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, ...
  • Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik 

    Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Fidrichová, Ivana; Lunerová, Kamila; Králík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in the issue and accelerating the related ...