Now showing items 1-2 of 2

  • Motorová jednotka lesního vyvážecího stroje 

    Koukal, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem lesních vyvážecích strojů. V první části je uveden rešeršní rozbor lesních vyvážecích strojů podobné hmotnostní kategorie. Dále je počítán návrhový výkon motorové jednotky dle zadaných ...
  • Studie typových řad lesních vyvážecích strojů 

    Urban, Jan
    Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem současného stavu v oblasti lesních vyvážecích strojů. Rozbor bude zaměřen na konstrukční uspořádání strojů, technické a provozní parametry strojů tuzemských a zahraničních výrobců