Now showing items 1-4 of 4

 • Drapák pro manipulaci s dřevem 

  Kučera, Jakub
  Zadáním této práce je návrh drapáku pro manipulaci s dřevní hmotou, určený pro malé hydraulické jeřáby. Cílem je navrhnout drapák s nosností do 2000 kg, který bude studií pro rozšíření stávající nabídky drapáku firmy Agama ...
 • Dvounápravový návěs pro přepravu dřeva 

  Vojtík, Martin
  Zadáním této práce je dvounápravový návěs pro přepravu dřeva, avšak z důvodu rozsáhlosti celého řešení a po dohodě s vedoucím diplomové práce se bude v této práci pojednávat pouze o řešení hlavní části a to o oplenu. Cílem ...
 • Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví 

  Půčková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

  Kohoutková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...