Now showing items 1-19 of 19

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Radoš, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmickým obchodovaním na forexovom trhu s využitým umelých neurónových sietí. Na úvod sú popísané termíny dôležité pre obchodovanie obecne. V práci je ďalej popísaná teória neurónových ...
 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Kvapil, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vývojom v oblasti automatizácie elektronického obchodovania. V práci je demonštrované využitie automatického obchodného systému, ktorý obchoduje na základe technickej analýzy. Tento systém sa ...
 • Analýza obchodních výsledků 

  Jakubík, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy obchodních výsledků získaných obchodováním na burze. V úvodní části je vysvětlena problematika automatických obchodních systémů a modelů pro určení velikosti pozice obchodního ...
 • Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu 

  Kepák, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o investování na měnovém trhu, běžně známém pod názvem Forex. Práce se primárně zabývá návrhem automatické obchodního systému pro obchodování na hlavních měnových párech pomocí breakoutových ...
 • Investiční strategie založená na Bollingerových pásmech 

  Borek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací a srovnáním dvou různých strategií pro forexové trhy, založených na ukazateli z nástrojů technické analýzy zvaném Bollingerova pásma. Obě dvě strategie jsou nejprve optimalizovány ...
 • METODY TVORBY MĚNOVÉHO PORTFOLIA 

  Budík, Jan
  Dizertační práce pojednává o metodě tvorby měnového portfolia zaměřeného na krátkodobé držení dílčích investičních pozic, které nepřesahuje jeden obchodní den. Z tohoto důvodu je nezbytné zvýšit ziskovost dílčích investičních ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Vojtěch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie a následnou implementací na ní založeného automatizovaného obchodního systému pro měnový trh forex. V práci je navržena „breakoutová“ obchodní strategie s filtrováním ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Galdia, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému na měnových trzích 

  Kanoš, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh automatického obchodního systému pro obchodování na měnových trzích. Součástí práce je testování tohoto systému na historických datech a jeho optimalizace pro dosahování stability ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Pozník, Petr
  Cílem práce je navržení algoritmu automatického obchodního systému a jeho optimalizace tak, aby dosahoval co nejstabilnější equity křivky a zisku. Tento model je testován na historických a současných tržních datech. Oblast ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro drobného investora 

  Maštalíř, Adam
  Diplomová práce Návrh automatického obchodního systému pro drobného investora se zabývá problematikou návrhu a tvorby automatického obchodního systému v prostředí měnového devizového trhu forex. Na základě analýzy současného ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Polanský, Jan
  Diplomová práce se zabývá obchodováním na měnovém trhu. Jejím cílem je vytvoření automatického obchodního systému založeném na technické analýze. Práce je rozdělena do několika částí. Po seznámení s teoretickými poznatky ...
 • Predikce vývoje pohybu kurzu na forexu 

  Balog, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá možností predikce vývoje kurzu na forexu. Kombinací Elliottových vln a Fibonacciho posloupnosti zkoumá do jaké míry a v jakých časových horizontech je možné predikovat tento vývoj. Pro potvrzení ...
 • Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů 

  Langer, Roman
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je ...
 • Technická analýza 

  Chocholáč, Adam
  Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh ...
 • Vyhledávání vzorů v dynamických datech 

  Budík, Jan
  V první kapitole je nastíněna problematika rozpoznávání vzorů. Druhá kapitola pojednává o možných řešeních problému za použití umělé inteligence a popisuje základní teorie statistiky a chaosu. Třetí kapitola je zaměřena ...
 • Zpracování obchodních dat finančního trhu 

  Olejník, Tomáš
  Studijní částí diplomové práce je seznámení se s principy vysoko-frekvenčního obchodování na finančních trzích a primárně se věnuje devizovému trhu. Práce je zaměřena na sběr trţních dat, jejich uloţení a následnou filtraci. ...