Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce formátovací pily 

    Labský, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti formátovacích pil. Práce obsahuje návrh konstrukce mechaniky formátovací pily a základní konstrukční výpočty. V první části práce je popis a rozdělení formátovacích ...
  • Konstrukční návrh platformy pro ruční kotoučovou pilu 

    Koutecký, Vojtěch
    Cílem této bakalářské práce je snaha o vytvoření mobilního a prostorově nenáročného pracovního stolu pro upnutí ruční kotoučové pily s možností úhlové a výškové variability řezného kotouče. Součástí je technická zpráva s ...