Now showing items 1-6 of 6

 • Diagramy tvařitelnosti a jejich využití v praxi 

  Smrž, Peter
  Práca obsahuje prehľad štyroch typov diagramov tvárniteľnosti medzi, ktoré patria diagramy Keeler-Goodwinowho typu, diagramy medzného stupňa pretvorenia, diagramy medznej plastičnosti a procesné mapy. Sú v nej podrobne ...
 • Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního panelu 

  Řiháček, Jan
  Dizertační práce pojednává o využití technologie hydroformování pro výrobu nového typu solárního absorbéru disponujícího přímo protékanou meandrovitou strukturou a strukturovaným povrchem tvořeným jehlanovitými elementy. ...
 • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

  Bezpalec, Jan
  BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...
 • Výroba pouzdra zapalování 

  Jelínek, Dan
  Práce řeší návrh technologie výroby pouzdra zapalování. Jde o dutý obdélníkový kryt pro jednokanálové zapalování, vyráběné společností PBS Velká Bíteš. Součást má konstantní tloušťku stěny 0,5 a velikost roční výrobní série ...
 • Výroba ukazatele hladiny technologií přesného stříhání 

  Polák, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plechové součásti ukazatele hladiny stříháním ocelového plechu 11 373.1. Střihadlo využívá normalizovaných komponent a je řešeno ...
 • Význam deformační sítě v oblasti tváření 

  Kučera, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma deformační sítě v oblasti tváření. V práci jsou popsány jednotlivé metody nanášení sítí. Jsou zhodnoceny jejich výhody a nevýhody a využití v praxi. Mimoto je ...