Now showing items 1-6 of 6

 • Energetické stroje využívané ve tváření 

  Koukal, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku energetických strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů energetických strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého ...
 • Návrh ohýbačky na plech 

  Kazda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ohýbačky na plech, určené do domácích dílen, či běžných řemeslnických provozů. V první části práce se nachází zpracovaný přehled obdobných strojů, které jsou aktuálně ...
 • Proces dekomprese v hydraulických systémech tvářecích strojů 

  Havelka, Milan
  Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor neboli literární rešerše. Ta byla zaměřena na fyzikální vlastnosti kapaliny, které se přímo podílejí na průběhu dekomprese, nebo ...
 • Řídicí systém tvářecího stroje 

  Vaško, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídícího systému pro tvarovací stroj na výrobu cukrářských forem. Úvodní část představuje výrobní stroj a popisuje jeho důležité prvky z hlediska řízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Silové stroje používané ve tváření 

  Sejkora, Petr
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku silových strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů silových strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého typu je ...
 • Stroj pro hydroforming trubek z neželezných kovů 

  Ocelík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou netradiční technologie tváření vysokotlakou kapalinou – hydroforming. Jsou rozebrány faktory mající vliv na průběh tvářecího procesu a jejich vhodné řešení při konstrukci stroje. Je ...