Now showing items 1-7 of 7

 • Možnosti výroby na vysekávacích strojích 

  Dolejš, Radim
  Práce představuje základní principy vysekávání, které vychází z teorie postupového stříhání. V práci byly popsány nástroje využívány v kazetových a revolverových systémech. Práce dále popisuje tvářecí nástroje. Byly popsány ...
 • Technologická příprava výroby stírací desky 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je ...
 • Technologie výroby titanového výfuku 

  Hrubý, Patrik
  Diplomová práca sa zameriava na technológiu výroby titánového výfuku pre dvojtaktný spaľovací motor. Obsahuje popis jednotlivých výrobných operácií. Podrobne analyzuje problematiku tvárnenia tenkostenných dielov výfuku za ...
 • Tváření hliníkových slitin při stárnutí 

  Stanislav, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na popis a ověření poměrně mladé metody tváření při stárnutí. Tato metoda je založena na relaxaci napětí a tečení materiálu, ke kterým dochází tvářením dílce v přípravku během vytvrzovacího cyklu ...
 • Výroba součásti "KRYT" plošným tvářením 

  Vítek, Roman
  Diplomová práce vypracována v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby plechového krytu. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm. Materiál součásti ...
 • Výroba součástí vysekáváním 

  Moravčík, Juraj
  Práca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej ...
 • Zkoumání struktur a povlaků tribologicky optimalizovaných ploch tvářecích nástrojů pro zpracování hliníkových plechů 

  Kořenek, Jakub
  V rámci bakalářské práce je provedena rešerše ke stavu techniky z pohledu tribologie, tváření hliníku, povlakování, strukturování a v závěru rozdělení tribologických zkoušek a metod jejich hodnocení. V praktické části jsou ...