Now showing items 1-9 of 9

 • Brzdový systém formule Student 

  Trna, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je podat jejímu čtenáři komplexní informace, vedoucí k návrhu komponent brzdového systému, určeného pro závodní vozy kategorie formule Student. Zpracování je rozděleno do čtyř hlavních úseků. ...
 • Konstrukční návrh nábojů kol vozidla 

  Mohyla, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nábojů do kol vozidla Formule Student. První část je věnována jako úvod do soutěže Formule Student a shrnutí poznatků o konstrukci nábojů se zaměřením na formulová vozidla. ...
 • Konstrukční řešení řízení formulového vozu 

  Červenka, Filip
  Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh řízení pro vozy Dragon 4 a Dragon 5. Práce analyzuje principy spojené s konstrukcí systému řízení, jako vratný moment, změna odklonu vlivem zatáčení či změna výšky čepu, ...
 • Návrh konstrukce kompozitního chassis vozidla Formule Student 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá novým konstrukčním návrhem a výrobou rámu vozidla Formule student podle aktuálních pravidel se zaměřením na kompozitní část. Teoretická část je zaměřená na současně používané koncepty v této ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané organizace 

  Papadopoulos, Ioannis
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhu marketingové strategie vybrané organizace. Určuje, jaké jsou klíčové prvky pro vybudování marketingové strategie pro tým Formula Student s důrazem na inovaci v tomto odvětví ...
 • Návrh přípravku pro zkoušení tuhosti zavěšení kol Formule Student 

  Polášek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem dostupného zařízení pro zkoušení tuhosti zavěšení primárně určeného pro vozidlo Formule Student. Předpokládá se však i využití pro osobní vozidla. Práce také obsahuje popis problematiky zkoušení ...
 • Návrh výfukového potrubí formule Dragon 3 

  Brezanský, Vít
  Cílem práce je návrh výfukového potrubí pro vůz kategorie Formula Student, konkrétně formuli Dragon 3. Konstrukční parametry se řídí požadavky na dosažení vysokého výkonu motoru a zároveň musí splňovat určitá omezení daná ...
 • Rám formulového vozu s návrhem upevňovacích prvků karosérie 

  Trněný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení rámu pro formuli student. Součástí diplomové práce je i rozbor možných řešení. Hlavním kritériem při návrhu rámu je jeho výsledná torzní tuhost. Součástí návrhu ...
 • Torzní tuhost rámu Formule Student 

  Jurnečka, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá zjištěním torzní tuhosti rámu studentské formule s použitím fotogrammetrického zařízení TRITOP a následným porovnáním s vytvořeným výpočtovým modelem v MKP softwaru. Měření a výpočty jsou provedeny ...