Now showing items 1-19 of 19

 • 3D projekce fotek v OpenGL 

  Dokoupil, Martin
  Tato zpráva popisuje implementaci editoru pro projekci fotografií. Tento editor může sloužit k tvorbě dynamických sekvencí složených z fotografií. Obraz z kamery, který je dvourozměrný je nanesen na kouli v trojrozměrném ...
 • Aplikace pro úpravu obrazu z kamery pro Android 

  Bělehrádek, Stanislav
  V této práci je řešena tvorba aplikace pro úpravu obrazu z kamery na operační systém Android. Cílem bylo prostudovat možnosti úpravy obrazu, možnosti tvorby aplikací na platformě Android a následně zjištěné informace použít ...
 • Číslicově řízené dvouosé polohovací zařízení pro digitální fotoaparát 

  Hrubý, Michal
  Práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného dvouosého polohovacího zařízení, které slouží pro pořizování panoramatických fotografií. Teoretická část, zabývající se jednotlivými díly zařízení, je doplněna praktickou ...
 • Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu 

  Kopecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by ...
 • Fotokoutek 

  Valda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace fotokoutku používané primárně na tabletech. Práce popisuje existující řešení, analyzuje jejich nedostatky a soustředí se na výběr vhodných technologických ...
 • HDR obrazy a jejich zpracování 

  Musil, Martin
  HDR obrazy jsou snímky, které mají mnohem větší rozsah definičního oboru jasových hodnot, než fotografie vytvářené a zobrazované ve standardním 24bitovém formátu. Existuje několik způsobů vytváření těchto obrazů s vysokým ...
 • iPhone aplikace pro rozpoznání SPZ 

  Sládeček, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou tvorby aplikace pro mobilní zařízení Apple iPhone a jeho operační systém iOS. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o historii zařízení, o nástrojích k ...
 • Korekce barev 3D scanneru a 3D tiskárny 

  Kratochvíla, Michael
  Tato práce se zabývá barevnou korekcí řetězce, který začíná u 3D skeneru Artec MHT, a končí u 3D tiskárny (CJP technologie) 3D systems Zprinter 650. Cílem je řízení barevné interpretace celého řetězce od skenování povrchu ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Měření vzdálenosti pomocí senzorů mobilního telefonu 

  Hubr, Ivo
  Vzdálenost a s ní související parametry mohou být měřeny konkrétními senzory mobilního zařízení. Úvod práce se zaměřuje na popis těchto senzorů a vlivů na jejich přesnost. K měření vzdálenosti existuje řada vhodných postupů, ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 500 

  Šulc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá simulací fotoaparátu Canon IXUS 500, jeho základními funkcemi, 3D- modelem zobrazení fotoaparátu a podrobnou nápovědou. Hlavním účelem této simulace trenažéru je nejen podpora výuky na univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon SD 1000 

  Páč, Lubor
  Výsledkem bakalářské práce je simulátor a trenažér digitalního fotoaparátu Canon PowerShot SD1000. Aplikace bude sloužit na Univerzitě třetího věku jako v pomůcka k výuce zacházení s fotoaparátem. Může sloužit také k ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady FUJIFILM S6500fd 

  Činčera, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulátoru fotoaparátu FUJIFILM řady S6500fd. Ten je implementován pomocí Flashe a programovacího jazyka ActionScript. Aplikace bude sloužit k výuce na Univerzitě třetího věku. ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady OLYMPUS E510 

  Hudec, Tomáš
  Práci "Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady OLYMPUS  E510" je možné rozdělit do tří částí - obecná, konkrétní a závěr. Obecná úvodní část je věnována fotoaparátu Olympus E510, ovládání všech jeho módů je ...
 • Studie zařízení s modelářskými RC servy 

  Dvořák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat jak fungují modelářská serva a jak je možné je ovládat pomocí počítače. V práci byl vytvořen pohyblivý stojánek pro kameru nebo fotoaparát, určený k zabudování do modelu letadla. ...
 • Systém optického rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Svoboda, Radovan
  Táto práca sa zaoberá princípom a technologickým postupom na detekciu čiarových kódov používaných v praxi. Obsahuje stručný prehžad kódov podža typov a štruktúry. Do hĺbky sa zaoberá kódom DATAMATRIX a jeho analýzou. ...
 • Využití fotogrametrie v oboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí 

  Slabotinský, Filip
  Úkolem diplomové práce je navrhnou a otestovat optimální postup pořizování fotodokumentace k sestavení 3D modelu občanské budovy pomocí programu PHOTOMODELER. Z tohoto modelu zjistit konkrétní rozměry občanské budovy a ...
 • Využití fotogrammetrie pro realitní praxi 

  Viktora, Jakub
  Úkolem diplomové práce je prozkoumání možností výpočetní techniky v realitní a projekční praxi. Zabývám se zjednodušením mnohdy nesnadných, nebo neproveditelných úkolů. Zaměřím se na dnes velmi prudce se rozvíjející odvětví ...
 • Využití programu PHOTOMODELER v soudně inženýrské praxi 

  Zdražilová, Alena
  Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit z pořízené dokumentace rozměry rodinného domu a následně je využít ke zpracování 3D modelu. Dále by také měly být otestovány a stanoveny optimální postupy pořizování fotodokumentace, ...