Now showing items 1-2 of 2

  • Pracoviště pro testování fotodiod 

    Šedo, Ondrej
    Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...
  • Systém pro přesné ovládání laserových diod 

    Pristach, Marián
    Hlavným cielom práce je návrh a realizácia zariadenia pre ovládanie výkonu laserových diód. Navrhnuté zariadenie umožňuje nezávislé ovládanie dvoch laserových diód, stabilizáciu výkonu vysielaného laserového žiarenia a ...