Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

    Fait, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na založení fotografického ateliéru v Brně. Byly navrženy vhodné postupy sestavení podnikatelského plánu. Tyto postupy byly zvoleny na základě výzkumu a analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku.
  • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

    Fialková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení fotoateliéru v Trutnově. Současně analyzuje stav ostatních fotoateliérů. Na základě výzkumů a analýz jsou vybrány vhodné strategie a nástroje k sestavení ...