Now showing items 1-1 of 1

  • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

    Straka, Michal
    Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...