Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ekologického vytápění rodinného domu 

    Kořínek, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem ekologického vytápění pro rodinný dům. Hlavním cílem je nalézt nejvýhodnější variantu systému vytápění a ohřevu teplé vody za pomocí tepelného čerpadla v kooperaci s alternativním ...
  • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku kombinovaných systémů 

    Hosová, Žaneta
    Diplomová práce se zabývá problematikou provozu malých domácích spotřebičů v systémech solárních technologií. Teoretická část práce uvádí popis solárních termických systémů a solárních fotovoltaických systémů, včetně ...