Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova 

  Szabo, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou administratívnej budovy v Brne situovanej v mestskej časti Slatina. Budova pozostáva z troch nadzemných podlaží a z jedného podzemného podlažia. Architektonická kompozícia je navrhnutá ...
 • Autosalon se servisem 

  Wilkonský, Roman
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavba je navržená jako autosalon se servisem. Stavební parcela se nachází v katastrálním území Ostrava - Vítkovice. Projektová dokumentace ...
 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Bytový dům s obchodními prostory 

  Vyskočil, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace nového bytového domu s obchodními prostory v Táboře. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt se ...
 • Hasičská stanice 

  Wrana, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby hasičské stanice v Šumperku. Hasičská stanice je navržena jako stanice typu „C“ dle normy ČSN 73 5710, která bude sloužit profesionálním ...
 • Montovaná konstrukce haly ve Vysokém Mýtě 

  Jarmara, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované, skladovací haly. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonový vazník, vazničku, sloup a kalichovou patku. Prvky jsou posouzeny ...
 • Montovaná železobetonová hala 

  Švancara, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých nosných prvků montované, železobetonové, výrobní haly v Lanškrouně. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívající metodu konečných prvků a ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků nosné ŽB konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Riešená stropná doska sa nachádza nad 1NP. Výpočet vnútorných síl je prevedený v programe SCIA Engineer a ...
 • Návrh konstrukce zkušebního centra 

  Růžička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem halové konstrukce vývojového centra. Hala se skládá ze dvou soulodí, v jedné lodi jsou umístěny kancelářské prostory. Montovaný skelet haly se skládá z kalichových patek, sloupů, průvlaků ...
 • Návrh železobetonové nosné konstrukce skladiště 

  Vašina, Michal
  Závěrečná práce se zabývá návrhem a následným posouzením jednotlivých nejvíce namáhaných nosných částí monolitické železobetonové skeletové konstrukce skladiště. Vybrané části jsou stropní konstrukce nad 1. nadzemním ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Prefabrikovaná konstrukce výrobní haly 

  Hradský, Richard
  Stěžejní částí je návrh a výpočet příčného rámu prefabrikované konstrukce výrobní haly skládajícího se z těchto částí (vazník, sloup, základová patka). Za pomoci výpočtového programu SCIA ENGINEER namodelovat dané prvky, ...
 • Sportovní hala v Prostějově 

  Houška, Daniel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení je vybráno na základě dvou ...
 • Statická rekonstrukce barokního vinného sklepa 

  Kešiar, Szabolcs
  Diplomová práce je zaměřená na návrh statického zajištění a stavebních úprav u barokního vinného sklepa, jež je součástí dvoupodlažního domu. První část práce se zabývá posouzením a statickým zajištěním zděné klenby sklepa, ...
 • Tělocvična - prefabrikovaný skelet 

  Čihák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosného systému prefabrikované skeletové konstrukce. Předmětem práce je příčný a podélný nosný rám konstrukce, skládající se z kalichových patek, sloupů, průvlaků a stropních panelů. Ostatní ...
 • Vícepatrová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných částí vícepatrové skeletové konstrukce administrativní budovy na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou ...
 • Železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných konstrukčních prvků bytového domu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Posuzované části konstrukce jsou stropní deska ve druhém nadzemním, sloup a ...
 • Železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Hubačková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové konstrukce obchodního domu. Prvky určené k návrhu jsou stropní deska, sloup a základová patka. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer 17. ...
 • Železobetonová monolitická konstrukce 

  Kozumplík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
 • Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

  Košík, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh a statický výpočet vybraných prvků montované skladovací haly. Zpracování výkresu základů, skladby dílců a pro každý navržený prvek výkres tvaru a výztuže. Jedná se o jednopodlažní halu, kde ...