Now showing items 1-14 of 14

 • Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o možných způsobech založení staveb. Blíže se zaměřuje na základové patky a piloty. V praktické části je řešení dvou variant založení tobogánu v rámci projektu Aquapark Jeseník. Navržené varianty ...
 • Detached Family Residence 

  Prachmanová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vytvoření projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu, který by splňoval potřeby běžné rodiny. Návrh se potýká s architektonickým, konstrukčním a technickým řešením ...
 • Návrh založení hotelového objektu 

  Németh, Gábor
  Bakalárska práca pojednáva v prvej časti o možných spôsoboch plošného a hĺbkového založenia stavieb. V druhej, praktickej časti je riešené bezpečné a ekonomické založenie objektu polyfunkčného domu (hotelu) v Brne - Pisárkach ...
 • Návrh založení mostního pilíře 

  Koporec, Vladimír
  Bakalárska práca pojednáva v prvej časti o možných spôsoboch plošného a hĺbkového založenia stavieb. V druhej, praktickej časti je riešené bezpečné a ekonomické založenie mostného piliera v meste Prešov v daných geologických ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Polyfunkční dům 

  Paksi, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vypracovaním projektovej dokumentácie novostavby polyfunkčného domu v južnej časti mesta Štúrovo. Objekt je navrhnutý ako čiastočne štvorpodlažný. Navrhnuté sú tri plné nadzemné podlažia ...
 • Průmyslový areál s administrativní budovou 

  Krupa, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby Průmyslového areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – Administrativní budova a SO 02 – Výrobní ...
 • Přestavba mateřské školy 

  Piškulová, Veronika
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby mateřské školy v katastrálním území Rohatec. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní s částečným podsklepením. Jde o stavbu určenou pro výchovu a vzdělání dětí ...
 • Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní mé diplomové práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní a vrchní hrubé stavby polyfunkčního domu v Pardubicích. Výkopové a základové práce probíhají v sekci A, B1 a B2. Založení polyfunkčního ...
 • Sídlo firmy Alemat s.r.o. se skladem 

  Petr, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy se skladovou halou. Objekt se nachází na mírně svažitém terénu v katastrálním území Sudoměřice u Tábora. Administrativní budova i skladová hala jsou tvarem ...
 • Skladovací areál s administrativní budovou 

  Šesták, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – skladovací hala a SO 02 – administrativní ...
 • Viladům Masarykova čtvrť - Brno 

  Vémolová, Petra
  Téma bakalářské práce je návrh novostavby viladomu. Novostavba je situována na pozemcích v městské části Brno – Stránice. Hlavní část řešeného území je v současnosti vedena jako objekt k bydlení referenčního čísla 1033. ...
 • Vysokoškolské koleje 

  Kubínová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby objektu vysokoškolských kolejí v centru města Brna. Budova je samostatně stojící, podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími. Nepravidelného obdélníkového tvaru. Objekt pro ...
 • Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby 

  Kurka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, ...