Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

    Kozáková, Marcela
    Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
  • Vodohospodářská konstrukce- čerpací stanice 

    Čožík, Martin
    Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních částí na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace. Cílem ...