Now showing items 1-1 of 1

  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Fúsek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...