Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí jednotka pro čtyřkvadrantový tranzistorový pulzní měnič 

    Poštolka, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku řízení čtyřkvadrantového tranzistorového pulzního měniče s IGBT tranzistory. Konečný návrh zahrnuje unipolární a bipolární řízení, možnost volby stejnosměrné nebo ...
  • Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem 

    Šandera, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem o výkonu 1 kW. Návrh byl zaměřen na kvalitu a na odolání případných přetížení během testování. Silovou část střídače představuje ...