Now showing items 1-7 of 7

 • Generátor 3D objektů s využitím L-systémů 

  Kvita, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit interaktivní systém pro generování 3D modelů. Generátor je založen na L-systémech jako druhu formálních gramatik a želví grafice pro 3D modelování. Aplikace byla vytvořena v Javě ...
 • Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry 

  Karásek, Štěpán
  Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá procedurálním generováním mapy se zaměřením na tvorbu terénu. Nejdříve jsou rozebrány principy generování terénu, použitelné algoritmy a způsoby generování dalších ...
 • L systémy a jejich aplikace 

  Koutný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá deterministickými bezkontextovými L-systémy, zasazuje je do oblasti procedurálního modelování a staví je do souvislosti s fraktální geometrií. Zabývá se technikou přepisování a jejím využitím pro ...
 • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku 

  Picek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami využitelnými pro generování rostlin pro počítačovou grafiku. Nejpodrobněji je zde probraná metoda generování pomocí L-systémů. Práce popisuje jednotlivé rozšíření 0L-systémů. Pro ...
 • Studium tepelných vlastností materiálů 

  Štefková, Pavla
  Dizertační práce se zabývá studiem tepelných vlastností látek. Chování homogenních látek je při různých teplotách dobře teoreticky popsáno a experimentálně ověřeno. Na chování a vlastnosti heterogenních látek má vliv celkové ...
 • Vizualizace tekoucí vody v krajině 

  Vlček, Adam
  Tato práce se zabývá vizualizací tekoucí vody v krajině se zaměřením na zobrazování výsledků v reálném čase. Za účelem získávání dat pro vizualizaci jsou zde probrány i základní postupy využívané při generování umělého ...
 • Využití fraktální a harmonické analýzy k charakterizaci fyzikálně chemických dějů 

  Haderka, Jan
  Existuje mnoho různých způsobů jak analyzovat disperzní systémy a fyzikálně chemické processy ke kterým v takových systémech dochází. Tato práce byla zaměřena na charakterizaci těchto procesů pomocí metod harmonické fraktální ...