Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření modelu procesoru AVR32 

    Sarčák, Rostislav
    Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových ...