Now showing items 1-1 of 1

  • Cloud Framework on Infrastructure as a Service 

    Pech, David
    Práce se zabývá podrobnou analýzou požadavků na moderní aplikační rámec pro prostředí cloud. Za pomoci standardních návrhových vzorů a technik připravuje teoretický základ a pravidla, která musí uvnitř rámce platit. V práci ...