Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán 

    Šťastný, Miroslav
    Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis ...
  • Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra 

    Dovrtěl, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu uceleného fitness programu. Vychází z teoretické části, kde jsou zahrnuty všechny aspekty použité dále v praktické části. Celá práce se opírá o analytickou ...