Now showing items 1-2 of 2

  • Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's 

    Janová, Lucie
    Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude ...
  • Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra 

    Dovrtěl, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu uceleného fitness programu. Vychází z teoretické části, kde jsou zahrnuty všechny aspekty použité dále v praktické části. Celá práce se opírá o analytickou ...