Now showing items 1-19 of 19

 • Import Farnchisingových konceptů na český trh 

  Mazuch, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem Franchisingu, jako možnosti investice bez většího kapitálového obnosu. Práce se orientuje na nově vstupující společnosti na český trh, a jejich možnosti financování. Práce ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Jarábková, Sabína
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo sestavení návrhu podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj vybraného podniku. Vybraným podnikem je franchisový koncept s módním oblečením. První část práce je zaměřena na ...
 • Návrh podnikatelského záměru na základě franchisingového konceptu 

  Franěk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevření prodejny s pánskou módou ve městě Brně, na základě franchisingové koncepce italské společnosti. Výchozími body práce jsou teoretické poznatky o tomto způsobu podnikání ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. 

  Přidal, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. Zaměřuje se na pozici firmy na trhu náhradních dílů na skútry v ČR a na Slovensku a možností jejího dalšího rozvoje. Cílem práce je plán ...
 • Podnikatelský plán 

  Šťastný, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis ...
 • Podnikatelský plán pro založení franchisové prodejny 

  Musilová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá založením nové prodejny Fornetti Café fungující na bázi franchisingu. Úvodní část je zaměřena na teoretická východiska práce, základní pojmy a metody tvorby podnikatelského plánu. Analytická ...
 • Podnikatelský plán založení čerpací stanice 

  Zatloukalová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení čerpací stanice, fungující jako franchisa společnosti BENZINA, a.s. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, náležitosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
 • Podnikatelský záměr na bázi franchisingu 

  Česalová, Iveta
  Předmětem této práce je zpracování podnikatelského záměru na bázi franchisingu v oblasti předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje definici podnikatelského záměru a jeho části, dále vysvětlení základních pojmů v ...
 • Podnikatelský záměr na základě vytvořeného franchisingového konceptu 

  Ulč, Jakub
  Diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského plánu na základě franchisového konceptu podnikání v oblasti zdravého životního stylu. Podnikatelský záměr vychází z analytické části práce, kde je zpracována ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku na zahraničním trhu 

  Vodička, Vlastimil
  Bakalářská práce pojednává o expanzi společnosti The PUB Franchising s.r.o. na rakouský trh. Jedná se o koncept pivních barů, poskytujících vysokou úroveň netradičních služeb v netradičním prostředí, jenž nemá v Rakousku ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Souček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského záměru rozvoje společnosti. Na základě analýzy současného stavu podniku a jeho okolí byla navržena strategie dalšího rozvoje. Jedná se o komplexní řešení, které by mělo ...
 • Podnikatelský záměr založení fitness centra. 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na vybudování a zprovoznění fitness centra s ambicí provozovat toto fitness pod obchodní značkou Gold`s Gym, které bude provozováno formou franchisingu. Při ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...
 • Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno 

  Musilová, Erika
  Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb.práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

  Pavlík, Jakub
  Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...
 • Rozvoj společnosti prostřednictvím franchisingu 

  Malá, Barbora
  Diplomová práce pojednává o rozvoji společnosti IMJS s. r. o. pomocí franchisingu. Obsahem práce je definování teoretických východisek pojednávajících o fanchisingovém typu podnikání a jednotlivých analýzách. Následně je ...
 • Řízení lidských zdrojů u McDonald's 

  Popelář, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci McDonald‘s. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, ...