Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika výběru mýta na silniční síti 

    Mareček, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru mýta na silniční síti. První část práce popisuje zavedené způsoby zpoplatnění komunikací a klade důraz na zpoplatnění výkonové. Zabývá se elektronickými mýtnými systémy a ...
  • Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR 

    Marek, Jiří
    Předmětem diplomové práce „Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR“ je problematika elektronického výběru mýtného v ČR. První část práce popisuje výkonové zpoplatnění na principu mikrovlnné technologie, relevantní legislativu, ...