Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní studiové reproduktory 

    Bartoš, Adam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nízkofrekvenčných zosilňovačov v triede D a ich využití v aktívnych reprosústavách typu bi-amp. Zaoberá sa teda taktiež konštrukciou pásmového rozdelenia signálu, zhotoveného ...
  • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

    Vydarený, Ján
    Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...