Now showing items 1-3 of 3

 • Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

  Koudelníček, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému ...
 • Návrh a realizace vokálního enkodéru pro audio elektroniku 

  Milota, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vokálního enkodéru, zařízení používaného ke zpětné syntéze hlasového signálu pomocí externího nosného signálu. Součástí práce je vytvoření a určení blokového schématu, jeho rozbor a ...
 • Úzkopásmový modem PLC 

  Skala, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...