Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

  Cigánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...
 • Influence of Second Viscosity on Pressure Pulsation 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Fialová, Simona (MDPI, 2019-12-12)
  A mathematical model of pulsating flow is proposed in the paper. The model includes more accurate description of energy dissipation, so it allows, for example, better stability analysis of water power plant control and ...
 • Matematická transformace resorpčních proudů z časové do frekvenční oblasti 

  Košíková, Lucia
  Práce pojednává o měření časových závislostí nabíjecího a vybíjecího proudu dielektrikum a následném převodu získaných charakteristik do frekvenční oblasti. Převod mezi časovou a frekvenční oblastí se provádí pomocí ...
 • Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter 

  Frybert, Jan
  The aim of this project is to get to know the matters of complex permittivity, and create a program environment for graphical demonstration of the course of each element of complex permittivity in time, and its simulation. ...
 • Počítačové modelování průběhů složek komplexní permitivity 

  Frybert, Jan
  Cílem práce je seznámit se s problematikou komplexní permitivity a vytvořit programové prostředí pro simulaci a grafické znázornění průběhů složek komplexní permitivity. Vytvořený program má názorně objasnit uživateli vliv ...