Now showing items 1-1 of 1

  • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

    Sismilich, Vladimír
    V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...