Now showing items 1-4 of 4

 • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

  Dráb, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
 • Konstrukce standu pro testování magnetického těsnění 

  Švec, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou upínacej dosky standu na testovanie magnetického tesnenia a ovládaním upnutého asynchrónneho motoru pomocou frekvenčného meniča. V rámci práce bola realizovaná rešerš, ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Řízení modelu manipulátoru 

  Golis, Štefan
  Táto práca sa venuje problematike riadenia manipulátoru pomocou PLC automatu a frekvenčných servo-meničov. Spravidla sa jedná o problém vyriešiť ovládanie troch osí pohybu v 3D priestore. Program a aplikácia musí byť ...