Now showing items 1-8 of 8

 • Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS 

  Veverka, David
  Předkládaná práce pojednává o problematice aktivních filtrů RC a jejich aplikaci v technologii CMOS. Základním zaměřením je sumarizace základních poznatků o funkci aktivních filtrů RC, seznámení se s jejich základními ...
 • Analýza vlastností MEMS mikrofonů 

  Halata, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá typy a vlastnostmi aktuálně využívaných MEMS mikrofonů. U digitálních mikrofonů je dále přiblížen způsob vzniku, přenos a vyhodnocování jejich výstupních dat. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • Frequency Characteristic of the Induction Machine 

  Kroupa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper focuses on the induction machine as the transfer member and on its behavior in the frequency domain. The linearized mathematical model of induction machine is introduced and the issue of its frequency transmissions ...
 • Laboratorní úloha zaměřená na obvody se spínanými kapacitory 

  Urban, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na důkladné seznámení se s principy funkce obvodů se spínanými kapacitory (SC-Switched Capacitor) a s možností jejich aplikace převážně v kmitočtových filtrech, popř. generátorech signálů. ...
 • Měření pasivních kmitočtových výhybek pro reproduktorové soustavy 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížit problematiku měření charakteristik pasivních kmitočtových výhybek. Práce popisuje jednotlivé typy měřených charakteristik a jejich možnost měření. Následně řeší návrh modulů pro měření charakteristik ...
 • Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView 

  Šikula, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovými měniči, které se využívají v ultrazvukové technice. Cílem práce je seznámení se s vlastnostmi a parametry ultrazvukových měničů. V práci je provedeno měření frekvenční ...
 • Reproduktorová soustava pro laboratorní měření směrových charakteristik 

  Morkus, Filip
  V první části je pozornost směřována k výběru vhodných reproduktorů. Pro tento výběr bylo zapotřebí si stanovit požadovaná kritéria a parametry. Cílem bylo, aby soustava měla co nejširší reprodukovatelné spektrum kmitočtů, ...
 • Reproduktorová soustava s variabilní kmitočtovou výhybkou 

  Tomášek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá reproduktorovou soustavou středních rozměrů v uspořádání D´Appolito. Cílem této práce je návrh a vlastní realizace této reproduktorové soustavy, což zahrnuje výběr vhodných reproduktorů a ...