Now showing items 1-17 of 17

 • Aktuátory pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Mazal, Ctibor
  Tato práce obsahuje popis činnosti BLDC motoru, jeho řízení pomocí různých metod spínání tranzistorů frekvenčního měniče. Dále obsahuje návrh nového řešení řízení za pomocí frekvenčních měničů, možnosti programování této ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

  Dráb, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
 • Elektrický pohon zkušebního pracoviště 

  Jon, Václav
  Diplomová práce se věnuje problematice elektrických pohonů, jak po teoretické stránce, tak po jejich praktické stránce. Tato práce vznikla díky podpoře fy VUES Brno s.r.o., ve které autor této práce mohl vykonat odbornou ...
 • Inteligentní měnič kmitočtu s řízeným rozběhem 

  Ondrák, Jan
  Práce se zabývá měničem kmitočtu, který z napájecí jednofázové sítě 230~ 50 Hz nebo třífázové sítě 400 V~ 50 Hz změní kmitočet napájecí sítě na jinou hodnotu. Toto zařízení bude použito pro třífázový 400 V~ asynchronní ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout třífázový frekvenční měnič malého výkonu 100 W pro napájení asynchronního motoru. Zařízení je vhodné pro konstrukci s ventilátory. Návrh byl optimalizován z hlediska nízké ceny a ...
 • Návrh efektivního výkonového regulátoru otáček 3-fázového motoru 

  Uchytil, Filip
  Tato práce se zabývá regulací otáček 3-fázového asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče. Nejprve jsou rozebrány jednotlivé typy motorů, způsoby regulace motorů, měření aktuálního napětí a proudu na motoru až po ...
 • Návrh pohonu elektrické lokomotivy 

  Dočekal, Martin
  Těžištěm práce je výpočet a návrh bateriově napájeného pohonu lokomotivy, pracující v pomocném vlečkovém režimu, tzn. při jízdě na úseku trati bez trolejového vedení. Navržené bateriové skupiny pro zajištění pojezdu vlaku ...
 • Návrh pohonu laminovacího zařízení 

  Koncer, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonů pro laminovací zařízení. Pohony pro tento stroj dodává firma Siemens, s její spoluprácí je tato diplomová práce vypracována. Čtenář je seznámen s laminovacím strojem a s pohony ...
 • Orientační určení hmotnosti zátěže na vertikální zdviži 

  Šindelek, Milan
  Bakalářská práce „Orientační určení hmotnosti zátěţe na vertikální zdviţi“ se zabývá zjišťováním hmotnosti materiálu v zásobníku skladovací věţe Logimat. V kapitole Váţení zásobníku tenzometry je popsána metoda zjištění ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Řízení dělícího stroje 

  Španěl, Petr
  Dělící stroj umí dělit vodiče a kabely na uživatelsky stanovenou délku při zadaném počtu kusů. Tyto stroje jsou obvykle vyrobeny na zakázku pro potřeby vyžádané konkrétní aplikaci, nejsou na českém trhu příliš rozšířené. ...
 • Řízení střídače s aktivním usměrňovačem 

  Klusáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu a řídící elektroniky pro střídač frekvenčního měniče, který má za úkol řídit chod asynchronního generátoru v malé vodní elektrárně. Součástí práce je popis a základní ...
 • Střídač s aktivním usměrňovačem 

  Dvořáček, Daniel
  Tato práce se zabývá principem funkce, konstrukcí a možnostmi řízení asynchronních strojů. Také je zde stručně popsána problematika výkonových měničů, ze kterých frekvenční měniče vycházejí, a také je zde popsán postup ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Mynář, Josef
  Diplomová práce pojednává o technické diagnostice strojů s bližším zaměřením na vibrační diagnostiku. V práci je vypracován návrh diagnostického systému s metodikou měření, postupem měření a vyhodnocení naměřených dat na ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

  Král, Michal
  V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...