Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Mazánek, Antonín
  Tato bakalářská práce seznamuje s vědní disciplínou steganografie. Uvádí její dávnou i podstatně bližší historii, zmiňuje její současné využití a nastiňuje možné směry, kterými by se mohla steganografie v budoucnu vydat. ...
 • Efficient Analysis of Ferrite Loaded Waveguides Using the MRFD Method 

  Gokten, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  A full wave two-dimensional Multiresolution Frequency Domain formulation for efficient analysis of the dispersion characteristics of ferrite loaded waveguide structures is developed and presented. It has been concluded ...
 • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

  Cigánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...
 • Influence of Second Viscosity on Pressure Pulsation 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Fialová, Simona (MDPI, 2019-12-12)
  A mathematical model of pulsating flow is proposed in the paper. The model includes more accurate description of energy dissipation, so it allows, for example, better stability analysis of water power plant control and ...
 • Matematická transformace resorpčních proudů z časové do frekvenční oblasti 

  Košíková, Lucia
  Práce pojednává o měření časových závislostí nabíjecího a vybíjecího proudu dielektrikum a následném převodu získaných charakteristik do frekvenční oblasti. Převod mezi časovou a frekvenční oblastí se provádí pomocí ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace metody, která ze zvukové nahrávky dokáže odstranit známý signál. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti zvuku a jeho šíření prostorem, zpracování signálu v počítači ...
 • Topology Reduction for Approximate Symbolic Analysis 

  Kolka, Zdeněk; Vlk, Martin; Horák, Martin (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper deals with a procedure for approximate symbolic analysis of linear circuits based on simplifying the circuit model. The procedure consists of two main steps. First, network elements whose influence on the circuit ...