Now showing items 1-11 of 11

 • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

  Loveček, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
 • Jednoúčelový stroj zajišťující lisování kanystrových nálevek 

  Podolan, Luděk
  Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 

  Žid, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout náhradu centrálního pohonu pojezdu mostového jeřábu za pohony dislokované. Jedná se o klešťový jeřáb o nosnosti 63t, umístěný uvnitř haly. V práci je proveden funkční výpočet dvou druhů ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací základních algoritmů řídicích aplikací pro DSC Texas Instruments řady c2000. V první část jsou shrnuty metody řízení a regulace elektrických pohonů s asynchronními motory. ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Řízení modelu manipulátoru 

  Golis, Štefan
  Táto práca sa venuje problematike riadenia manipulátoru pomocou PLC automatu a frekvenčných servo-meničov. Spravidla sa jedná o problém vyriešiť ovládanie troch osí pohybu v 3D priestore. Program a aplikácia musí byť ...
 • Řízení převíječky sádrokartonářské pásky (DWT) 

  Bis, Jan
  Tato práce se zabývá programováním průmyslového stroje převíječka DWT (drywall tape - sádrokartonářská páska). Převíječka převíjí a řeže sádrokartonářskou pásku na menší kotoučky, které se prodávají. První část obsahuje ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Sukovatý, Adam
  Tato práce zkoumá vliv frekvenčního měniče na životnost valivých ložisek u asynchronního motoru. Měření bylo provedeno v Laboratoři spínacích přístrojů elektrotechnické fakulty na soustavě frekvenční měnič a elektromotor ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 10000 kg / M5 

  Drábík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 10 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši dnes vyráběných jeřábových koček a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty ...