Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of Powertrain Acoustic Properties 

    Ambróz, Richard
    Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti ...
  • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

    Sismilich, Vladimír
    V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...