Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti 

  Karlíková, Adéla
  Nejdůležitějším aspektem úspěšné ablace a zrušení arytmie je nalezení místa, odkud se arytmie šíří. Místo počáteční aktivace lze nalézt konvenčními nebo komplexními technikami. Tato práce popisuje novou konvenční metodu, ...
 • Analýza rezonančních skříní u různých typů akustických kytar 

  Juhaščik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou kytarového korpusu. Předmětem zkoumání je místo vzniku rezonance v celém systému, jeho frekvence a jeho vliv na výslednou barvu zvuku nástroje
 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Automatické vyhodnocení signálů s využitím Fourierovy transformace 

  Rudžík, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením signálov pomocou Fourierovej transformácie. V teoretickej časti sú popísané rôzne možnosti analýzy signálov s dôrazom na rýchlu Fourierovu transformáciu. Teoretická časť obsahuje ...
 • Časové okno pro frekvenční analýzu signálů využívající hladkých funkcí 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami časových okien a ich použitím vo frekvenčnej analýze signálov. Pri tejto analýze je použitá diskrétna Fourierova transformácia (DFT). Účinky okien skúmame vo frekvenčnom spektre, ktorý ...
 • Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor 

  Veselý, Jiří
  V této práci jsou popsány vlastnosti a základní parametry aktivních funkčních bloků (OPA, VCA, OTA, CFA, CC), které lze využít pro konstrukci harmonických oscilátorů. Dále jsou rozebrány základní principy generátorů ...
 • An Energy Efficient MAC Protocol for QoS Provisioning in Cognitive Radio Ad Hoc Networks 

  Kamruzzaman, S. M.; Abdul Hamid, Md.; Abdullah-Al-Wadud, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The explosive growth in the use of real-time applications on mobile devices has resulted in new challenges to the design of medium access control (MAC) protocols for ad hoc networks. In this paper, we propose an energy ...
 • Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory 

  Nesvadba, Martin
  Motivací pro vypracování disertační práce na toto téma byl zájem mého zaměstnavatele, firmy Kollmorgen, s.r.o., na implementaci měřicího pracoviště k měření hluku elektrických motorů. Toto pracoviště mělo být umístěno ve ...
 • Měření a analýza elektrokardiografických signálů 

  Zimáková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena ...
 • Měření a analýza elektrokardiografických signálů 

  Zimáková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Restaurace obrazu rozmazaného vlivem pohybu 

  Rajnoch, Zdeněk
  Cílem této práce je restaurace obrazu poškozeného vlivem pohybu. Je uvažováno pouze rovnoměrné rozmazání po úsečce určité délky otočené o určitý úhel vzhledem k ose x. Jsou zde vysvětleny některé metody pro odhad délky a ...
 • Spektrální metoda identifikace parametrů motoru 

  Sedláček, Filip
  Práca sa venuje problematike spektrálnej metódy identifikácie systémov. Úvodná časť oboznamuje čitateľa so samotným pojmom identifikácia a zároveň vysvetľuje jej aplikovanie v praxi. Ďalej sú popísané a matematicky odvodené ...
 • Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování 

  Černoch, Adam
  Úkolem diplomové práce je seznámení s problematikou dopravního hluku, se zaměřením na hluk ze silniční dopravy. Je zde popsáno, co je to hluk, jak vzniká, jeho zdroje a jaké existují metody jeho měření. Dále jsou uvedena ...