Now showing items 1-6 of 6

 • Měření frekvenční stability oscilátorů v časové oblasti 

  Háněl, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na frekvenční stabilitu oscilátorů. Teoretická část se věnuje základním pojmům frekvenční stability, měřících systémů a chyb měření. Druhá část této práce se věnuje návrhu měřícího systému. Návrh ...
 • Modeling of the Phase Noise in Space Communication Systems 

  Baran, O.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Our work is focused on the investigation of an influence of an additive thermal noise and a multiplicative phase noise in space communication chains. The most important properties of both noise types are summarized. The ...
 • Synchronizované zdroje časových signálů 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem synchronizovaných zdrojů časových signálů. První část se věnuje teorii krystalových jednotek, krystalových oscilátorů a PLL. Druhá část se věnuje návrhu krystalového oscilátoru na frekvenci ...
 • Termostat piezoelektrické krystalové jednotky 

  Roubal, Zdeněk
  Tato práce s zabývá teplotní stabilizací krystalových oscilátorů. V první části se navrhne jednoduchý termostat piezoeletrické krystalové jednotky. Hlavní důraz je kladen na nízký příkon. V druhé části se navrhnou krystalové ...
 • Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu blízkých zdrojů 

  Popelář, Vojtěch
  Práce se zabývá otázkou vlivu kompenzace kabelových sítí na stabilitu blízkých zdrojů. Se zvětšováním podílu kabelových sítí 110 kV, převážně ve velkých městech, je tato problematika stále aktuálnější. Práce teoreticky ...
 • Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu 

  Jasenský, Filip
  Diplomová práce s názvem Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu seznamuje čtenáře s teorií regulace frekvence v elektrizační soustavě. V teoretické části práce jsou představeny systémové a ...