Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza polysomnografických dat 

    Jagošová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou polysomnografických signálů, která je založena na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EOG a EMG signálů snímaných v průběhu ...
  • Analýza spánkových EEG 

    Vávrová, Eva
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových elektroencefalogramů, která je založená na výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Tyto parametry jsou počítány z jednotlivých úseků EEG signálů ...