Now showing items 1-2 of 2

  • Monitoring stavebních konstrukcí 

    Kopuletá, Jitka
    Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...
  • Taneční škola v Brně 

    Dutka, Tomáš
    Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Předmětem zadání je novostavba objektu taneční školy, která je navržena na parcele spadající pod území Brno-Zábrdovice. ...