Now showing items 1-2 of 2

  • Filesystem Consistency Check For Universal Disk Format 

    Vladyka, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This paper focus on creation of tool for detection and correction UDF filesystem in OS Linux. It describes all available error detection mechanisms described by ECMA-167 standard and possible solution how to correct found errors.
  • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

    Vladyka, Vojtěch
    Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.