Now showing items 1-3 of 3

 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Trendy ve vývoji jaderného paliva 

  Takács, Gergő
  Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť čitatela s rozdielmy medzi tlakovodnými reaktormi východného a západného typu. Opisuje rozdiely v používaných materiáloch v pokrytí a opisuje koncepcie jednotlivých palivových súborov. ...