Now showing items 1-20 of 24

 • Aditiva pro paliva moderních spalovacích motorů 

  Mach, Petr
  Cílem této bakalářské práce je poskytnutí podrobné rešerše o palivových aditivech, zejména jejich vlivu na usazeniny ve spalovacích motorech, opotřebení a životnost motorů a s tím i spjatý vliv na spotřebu paliva. První ...
 • Analýza a vyhodnocení nákladů autobusové linky regionální dopravy 

  Rypák, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a vyhodnotením prevádzkových nákladov autobusovej linky č. 107 s dôrazom na náklady na pohonné hmoty. V prvej časti sa venuje histórií a vzniku autobusovej dopravy, založeniu vybranej ...
 • Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 49 Dopravního podniku města Brna 

  Zemanová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 49 Dopravního podniku města Brna, a.s. První část práce je zaměřena na historii a současný stav Dopravního podniku ...
 • Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce analyzuje a vyhodnocuje provozní náklady autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna. První část se zabývá historií a současným stavem Dopravního podniku města Brna a autobusové dopravy. Druhá ...
 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Architektura systému zpětného získávání tepla z tepelné baterie ve vozidle 

  Stanko, Michal
  Táto práca sa zaoberá významom a možnosťami rekuperácie tepla výfukových plynov, ktoré pomáhajú pri štarte urýchliť zahrievanie motora a tým znižovať emisie. Teoretická časť pojednáva o emisiach a v snahe znížiť ich o ...
 • Hnací ústrojí vozidel Octavia 

  Pavličík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje hnací ústrojí vozidel Škoda Octavia, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Práce má dvě hlavní části. První kapitola se zaměřuje na pohonné jednotky. Každý motor ...
 • Konstrukce palubního počítače pro motocykl 

  Rulc, Martin
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací Palubního počítače pro motocykl sloužícího především jako informační prvek o rychlosti a spotřebě paliva motocyklu. Základním zaměřením práce je návrh zařízení s grafickým ...
 • Letecké motory pro letouny do 2000 kg 

  Loutocký, Jiří
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako databáze certifikovaných leteckých motorů pro letouny o váze 450 - 2000 kg. Je rozdělena do několika částí zabývajících se různým pojetím zpracování. V první části jsou uvedeni ...
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Nasazení electric taxi v reálném provozu 

  Koláček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá v současné době vyvíjeným elektrickým pohonným systémem sloužícím k pohybu letadel po zemi. Jejím obsahem je popis tohoto systému, požadavky na něj kladené a dostupná řešení, dále pak popis a ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh pohonu prototypu pro Shell Eco-marathon 

  Skácelík, Radek
  V bakalářské práci je řešeno pohonné ústrojí soutěžního vozu. V úvodu jsou shrnuta pravidla soutěže. Dále jsou řešeny jízdní odpory a varianty pohonného ústrojí vozidla, jehož hlavním cílem je dosáhnout nízké spotřeby. ...
 • Palubní počítač pro motocykl 

  Hadwiger, Tomáš
  Předmětem práce je konstrukce palubního počítače pro motocykl. Návrh zařízení vychází z parametrů palubních počítačů dostupných na trhu. Oproti komerčně nabízeným modelům umožňuje měření spotřeby a stanovení polohy motocyklu ...
 • Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu 

  Šoc, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením spotřeby, rychlosti a ujeté vzdálenosti motocyklu. Vysvětluje principy těchto měření. Popisuje návrh a realizaci zařízení, které umožňuje tato měření provádět a následně detailně analyzovat.
 • Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu 

  Mazánek, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými ...
 • Současný stav a vývoj v konstrukci motorů pro nákladní automobily 

  Holbík, Ondřej
  Tato práce uvádí přehled konstrukčních řešení, výkonových parametrů a vývojových tendencí v oblasti motorů pro nákladní automobily. V první části práce je pojednáno o vznětovém motoru a jeho částech. Následují tabulkově ...
 • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Variabilní ventilové rozvody 

  Věříš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na variabilní ventilové rozvody a jejich vliv především na zážehové motory. Popisuje princip jejich funkce, vzájemné porovnání, stručnou historii a pohled na možný budoucí vývoj. Součástí ...
 • Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav 

  Roleček, Jaroslav
  V diplomové práci je popsána metodika laboratorního a terénního měření traktorů a traktorových souprav. Práce dále obsahuje grafické a tabulkové zpracování dat z měření a následné vyhodnocení dosažených výsledků. Zabývá ...