Now showing items 1-12 of 12

 • Moderní přeplňované benzínové motory 

  Gruber, Jakub
  Rešeršní bakalářská práce se zabývá moderními přeplňovanými benzínovými motory. Úvodem jsou přiblíženy emisní normy EURO. Těžištěm práce je pojednání o zařízeních snižující emise automobilů. Popsány jsou palivové systémy ...
 • Návrh diagnostické soustavy pro malý dopravní letoun 

  Harasim, Tomáš
  Díky tlaku leteckých společností a provozovatelů letadel na snížení provozních nákladů, jsou do systémů letadel intalovány diagnostické soustavy, kterými lze sledovat opotřebení jednotlivých funkčních prvků. Díky tomuto ...
 • Návrh koncepce leteckého motoru na CNG 

  Šmerda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá srovnáním a zhodnocením stlačeného zemního plynu jako paliva pro letecký pístový motor. Součástí je rešerše konvenčních paliv a odlišností palivových soustav na AVGAS a CNG. Následuje popis letadla ...
 • Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu 

  Plačková, Veronika
  Tato diplomová práce popisuje oblast údajů provozní vhodnosti, která je zavedena jako součást typové certifikace letadel. Na začátku práce je popis OSD dat, jejich vznik a zavedení. V práci jsou dále rozebrány veškeré ...
 • Palivové systémy vznětových motorů 

  Duda, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá palivovými systémami, predovšetkým ale vstrekovacím systémom Common rail. Najpoužívanejší vstrekovací systém, ktorý je na trhu už takmer dvadsať rokov sa postupne inovuje a zdokonaľuje. ...
 • Pohonné jednotky s přímým vstřikem benzínu 

  Schulla, Radek
  Tato bakalářská práce řeší problematiku přímého vstřikování benzínu u zážehových motorů. Uvádí základní přehled škodlivých látek výfukových plynů, funkce jednotlivých komponent palivového systému a jejich vývoj. Vysvětluje ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Moravec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním benzínu u osobních automobilů. V první kapitole se dozvíme o historii přímého vstřikování benzínu a vývoji jednotlivých automobilových koncepcí. Dále se zaměříme na vznik ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Smejkal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přímého vstřikování benzínu u spalovacích motorů. Úvodem je náhled do historie vývoje přímého vstřiku. Hlavní část práce je zaměřena na princip funkce celého procesu, popis ...
 • Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky. 

  Zakopal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky UL260i pro letoun M-2 Skaut na základě předpisů CS-VLA a LSA. Dělí se na analýzu návrhových podmínek, určení faktorů ovlivňujících geometrii lože, vlastní pevnostní ...
 • Vývoj vznětových motorů Tatra 

  Paulmichl, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vývojem vznětových motoru TATRA od jejich vzniku až po současnost. Je zaměřena na konstrukci jednotlivých motorů a rozdílnost konstrukce při jejich vývoji. Podává přehled o vlastní konstrukci ...
 • Vznětové motory pro armádní účely 

  Šebesta, Radek
  Bakalářská práce se zabývá využitím vznětových motorů v armádních využitích, zejména tedy ve vojenských vozidlech. Je zaměřena na motory bojových a speciálních vozidel, jako jsou obrněné transportéry nebo tanky. Podává ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového přeplňovaného motoru na CNG 

  Janoušek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční řešení palivového systému dvanáctiválcového přeplňovaného zážehového motoru Caterpillar. Palivový systém je navržen pro sekvenční elektronicky řízené vstřikování plynu do sacího ...