Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace základních funkcí 

    Petrášová, Anna
    Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární ...
  • On an equation related to nonadditive entropies in information theory 

    Nath, P.; Singh, D. K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
    The paper provides the general solutions of a sum form functional equa- tion containing three unknown mappings with some of the solutions related to the nonadditive entropies in information theory