Now showing items 1-3 of 3

 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu vybraných částí informačního systému Zenit ve společnosti Nuvia a.s. a navržením jejich modernizace. V jednotlivých částech práce jsou definovaná teoretická ...