Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace tvorby scénářů přenositelných stimulů pomocí evolučních algoritmů 

  Tichý, Andrej
  Táto práca sa zaoberá automatizáciou tvorby scenárov pre štandard Portable Stimulus.    Hlavným cieľom práce je automatické generovanie testov, ktoré sú definované formou grafu pre nástroj Questa InFact od spoločnosti ...
 • Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí 

  Fajčík, Martin
  Úlohou tejto práce je analýza a riešenie optimalizačných problémov vychádzajúcich z automatizácie funkčnej verifikácie hardvéru pomocou umelých neurónových sietí. Verifikácia ľubovoľného integrovaného obvodu (Design Under ...
 • Automatizace verifikace řízené pokrytím pro procesory ASIP 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou automatizácie verifikácie riadenej pokrytím pomocou genetického algoritmu pre aplikačne špecifické procesory. Cieľom práce je prepojiť verifikačné prostredie podľa metodiky ...
 • Funkční verifikace robotického systému pomocí UVM 

  Krajčír, Stanislav
  Jedním z aktuálně nejvíce využívaných přístupů pro verifikaci hardwarových systémů je funkční verifikace. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou verifikačního prostředí s využitím metodiky UVM (Universal Verification ...
 • Funkční verifikace výpočetních jednotek procesoru 

  Valach, Lukáš
  Práce se zaobírá začleněním procesu funkční verifikace do vývojového cyklu návrhu funkčních jednotek v prostředí pro souběžný návrh hardwaru a softwaru systému Codasip. Cílem bylo navrhnout a implementovat verifikační ...
 • Generátor změn obrazu burzy 

  Cienciala, Ondřej
  Tento dokument analyzuje zprávy zasílané burzami NYSE Arca a ISE a popisuje návrh generátoru, který generuje zprávy měnící obraz burzy. Lze ho využít pro testování programů, které pracují s informacemi zasílanými elektronickými ...
 • Hardwarově akcelerovaná funkční verifikace 

  Zachariášová, Marcela
  Funkční verifikace je jednou z nejrozšířenějších technik ověřování korektnosti hardwarových systémů podle jejich specifikace. S nárůstem složitosti současných systémů se zvyšují i časové požadavky kladené na funkční ...
 • Hardwarově akcelerovaná funkční verifikace procesoru 

  Funiak, Martin
  Mezi aktuálně používané verifikační přístupy patří funkční verifikace. Při funkční verifikaci se ověřuje korektnost implementace počítačového systému vzhledem k specifikaci. Slabým místem v rámci přístupu funkční verifikace ...
 • Metody akcelerace verifikace logických obvodů 

  Zachariášová, Marcela
  Při vývoji současných číslicových systémů, např. vestavěných systému a počítačového hardware, je nutné hledat postupy, jak zvýšit jejich spolehlivost. Jednou z možností je zvyšování efektivity a rychlosti verifikačních ...
 • Specifikace scénářů portovatelných stimulů pro moduly procesoru RISC-V 

  Bardonek, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací verifikačních scénářů portovatelných stimulů pro vybrané moduly procesoru Berkelium implementujícím architekturu RISC-V od společnosti Codasip. Cílem této práce je s využitím nového ...
 • Zpětnovazební funkční verifikace hardware 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá automatizací zpětné vazby ve funkčních verifikacích různých komponent na ...