Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza možností širšího využívání forem kolektivního investování do nemovitostí v podmínkách České republiky 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce pojednává o kolektivním investování. V první části se zabývá investičním rozhodnutím a mírou rizika, kterou sebou investování nese. Jsou zde formulovány čtyři druhy investování do nemovitostí: pořízení ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Veselý, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektové žádosti pro organizaci AIESEC Česká republika, která odpovídá požadavkům na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
 • Financování zemědělského podniku z fondu Evropské unie 

  Lehnert, Zdeněk
  Tato diplomová práce představuje rozhled nabízených možností financování zemědělských podniků formou dotací. Dále práce obsahuje analýzu současného stavu a přehled získaných dotací vybraného zemědělského podniku. Návrhová ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Podpora a rozvoj lidských zdrojů pomocí fondů EU 

  Buchtová, Hana
  V průběhu zpracování práce se budu soustředit na lidské zdroje ve firmě a snažit se navrhnout možnosti pro jejich rozvoj a podporu. Smyslem práce je získat dotace z fondů EU pomocí dobře navrženého operačního programu.
 • Řízení rizik dotačních projektů 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. ...