Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh investičního portfolia korporátních akcií evropských společností z oblasti IT 

    Janík, Jiří
    Diplomová práce se zabývá problematikou investic do korporátních akcií z pohledu jejich fundamentální analýzy. Analyzuje minulý a hodnotí předpokládaný budoucí vývoj externího a interního prostředí vybraných společností z ...
  • Optimalizace portfolia cenných papírů 

    Tokošová, Blanka
    Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a ...